some image

Priprava

V kolikor sami pripravite grafiko, ki jo želite imeti na svojem CD ali DVD mediju, vam tukaj ponujamo primere njihovih dimenzij, četudi gre za mini CD, CD/DVD nalepko ali njihove ovitke. Pazite samo, da je grafika pripravljena v CMYK-u, 300 dpi, da so vse pisave in vektorsko oblikovani elementi v krivuljah. Dizajn nam pošljete v pdf in/ali jpg datoteki.

Glede na to, da se tiska v različnih tehnologijah in na različen material, se barve na ovitku vedno razlikujejo od barv na ploščku.

  • Inkjet tisk

  • Termotransfer tisk

  • Nalepka

  • Mini CD

  • Ovitek

  • Ovitek – slim

  • Inlay

  • Spr. ovitek 120×120

  • Spr. ovitek 120×240