some image

Priprema

Ako sami želite pripremiti grafičke vizuale koje želite vidjeti na svom CD ili DVD mediju, ovdje možete vidjeti primjer njihovih zadanih dimenzija, bilo da se radi o mini CD-u, naljepnicama za mediji ili njegovom omotu. Imajte na umu samo da bi prilikom grafičke pripreme vizual trebao biti u PDF formatu, ako želite kolorni tisak boje moraju biti u CMYK-u, a svi fontovi i vektorski elementi dizajna moraju ostati u krivuljama.

S obzirom na različitost tehnologija tiska i otiska na različite materijale, boje na disku i omotu nije moguće u potpunosti uskladiti.

 

  • Inkjet tisk

  • Termotransfer tisk

  • Nalepka

  • Mini CD

  • Ovitek

  • Ovitek – slim

  • Inlay

  • Spr. ovitek 120×120

  • Spr. ovitek 120×240